Home Elemzés készítése Dél-Korea gazdasága 2017-ben: Kihívások és lehetséges megoldások

Dél-Korea gazdasága 2017-ben: Kihívások és lehetséges megoldások

by bojan


Annak ellenére, hogy Dél-Korea egy viszonylag fejlett és gazdag országnak tekinthető, az országban a fiatalok munkanélküliségi rátája 4.2 százalékkal 17 éves rekordot döntött. Ez az arány azt mutatja, hogy a népesség legveszélyeztetebb rétegei a fiatalok és az idősek. A 15 és 29 év közöttiek munkanélküliségi rátája
Koreában mindig is viszonylag magas volt, de Pak Kunhje elnöksége alatt ez a szám különösen növekedésnek indult.

Az elmúlt 20 évben a konzervatív kormányok megpróbálták feléleszteni Dél-Korea gyors, a háborús éveket idéző fejlődését. Azonban az ország történelme során túl nagy hatalomhoz és befolyáshoz jutottak az ún. csebolok, a dél-koreai gazdaságot uraló, családi tulajdonban lévő konglomerátumok, amelyek minden vagyonukat az olyan mammutcégekre költik, mint a Samsung vagy a Hyundai. Koreában ezek a gazdasági óriások azok, amik képesek életpályamodelleket ajánlani, mialatt a monopolisztikus törekvéseik komolyan veszélyeztetik a kisebb cégeket. A nagyok világán kívül a fiatal munkavállalók éppen a csebolok befolyása miatt nem számíthatnak tartós foglalkoztatottságra, kielégítő bérezésre és megfelelő munkakörülményekre.

Dél-Korea gazdasági problémái

A kiegyensúlyozatlan gazdasági szerkezet egy másik következménye a jövedelmek jelentős szórása. A fiatal munkavállalók vagy bejutnak a csebolok világába, vagy kénytelenek megelégedni a kisebb vállalkozások által ajánlott szerényebb fizetésekkel és munkakörülményekkel. Ha ugyan találnak egyáltalán munkát. Az új, 2017-ben hivatalba lépő szöuli kormánynak, amilyen gyorsan csak lehet, olyan politikát kell megvalósítania, ami megemeli a minimálbért és a béren kívüli juttatásokat úgy, hogy közben a tisztességtelen üzleti magatartások szanckióit is szigorítja.

A koreai fiatalok életlehetőségeinek javítása már csak azért is kulcsfontosságú, mert az ország egyike azoknak, ahol a legalacsonyabb a születési arány és a leggyorsabb a társadalom öregedése. A koreai gazdaságnak a fiatalok felé kell fordulnia, hiszen a jelen középkorúit nekik kell eltartaniuk az elkövetkező évtizedekben. Egy ötéves tervnek mindenekelőtt magába kell foglalnia egy jól átgondolt és fenntartható pénzügyi tervet. A kormány szerepe az, hogy a kezdeti szakaszban ösztönözze a piacot, és hogy annak zökkenőmentes működése érdekében kiküszöbölje a hibákat.

Ezen felül, dél-koreai szakértők azt javasolják 2017-re, hogy az országnak a privát szektorra kell koncentrálnia és új munkahelyeket kell létrehoznia, hogy a csebolok ne vegyék át a startupok felett az irányítást még azelőtt, hogy azoknak egyáltalán esélye legyen a piacon érvényesülni. Létfontosságú, hogy a kormány megvédje és támogassa a kisebb cégek szellemitulajdon-jogait.

Gazdasági kilátások és a várható kihívások

2017-ben a dél-koreai gazdaság növekedésére számos kihívás is hatással lesz. Az előző évhez képest nagyobb mértékben lehet számítani a hazai fogyasztás csökkenésére. Releváns gazdasági kutatóintézmények előrejelzései szerint az éves növekedés három százalékkal csökken majd. A magas munkanélküliségi ráta mellett az országnak meg kell küzdeni a politikai és gazdasági bizonytalanság miatt romló fogyasztói közhangulattal. A Korea Insitute of Finance, a Korea Institute for Industrial Economics and Trade adatai arról számolnak be, hogy a behozatal és a kivitel is valószínűleg javulni fog 2017-ben, de ahhoz több idő kell, hogy ezek a mutatók visszaálljanak a 2011-2014-es szintre. A gazdasági bizonytalanságok ellenére 12 jelentős iparágban is az export némi növekedésére lehet számítani a világgazdaság talpra állása és az olajár alakulása miatt (gépjárműipar, petrokémia, félvezetők gyártása, stb.).

A dél-koreai gazdaság a fentiek mellett ebben a pillanatban a zavaros államügyek és a romló világkereskedelmi környezet hatásainak is ki van téve. A kormánynak csökkentenie kell az alapkamatot és elő kell hozakodnia egy kiegészítő költségvetéssel. Ezt a lépést várja el az OECD és az IMF is, olyan intézmények, amelyek a világgazdaság támogatására szólítják fel az országokat. Az ő közreműködésük is szükséges a protekcionista és az anti-globalizációs törekvések elleni hatékony fellépéshez. Dél-Korea kormányának mindenekelőtt jó pénzügyekre van szüksége a politikai bizonytalanságból származó fenyegetések elhárítására és egy pozitív GDP-előrejelzéssel való számoláshoz.

Dél-Korea ötéves terve

Dél-Korea ötéves tervei testesítik meg az ország gazdasági fejlődésének programját. Az első ilyen terv a második világháború után lépett életbe, amikor a cél egy gazdaságilag és politikailag is saját lábán álló, gyarapodó ország létrehozása volt. Az import szerepét csökkentő iparosítás korszakát követően a változtatások sora az exportorientált növekedés irányába mutatott.

A utolsó ötéves terv a gazdasági növekedés fokozása mellett az egyenlőtlenség csökkentését is a középpontjába helyezte. Az alapkoncepció az volt, hogy a munkanélküliség válságát új munkahelyek létrehozásával és olyan gazdasági stratégiával oldják fel, ami szakít a nagy konglomerátumok piaci manipulatív gyakorlataival. Az újonnan megválasztott elnök, Mun Dzsein, olyan módon akarja átalakítani a koreai gazdaságot, hogy az az ország minden polgárának kedvezzen. Az általa már említett programpontok között szerepel a minimál órabér emelése, a közkiadások növelése, a magasabb adók és büntetési tételek, valamint a csebolok szabályozása. Számítani lehet arra, hogy a közkiadások a tervezettnél nagyobb mértékben fognak növekedni, és hogy a Bank of Korea kitart az ennek megfelelő monetáris politika végrehajtása mellett.

A jelenlegi terv további kedvezményeket ajánl az olyan cégeknek, amik odahaza fektetnek be, ideiglenesen foglalkoztatott munkaerőt vesznek át állandóra, fiatalokat alkalmaznak, illetve amelyek megduplázzák a szülési szabadságon lévők támogatását. A pénzügyminisztérium azt is tervezi, hogy az ország végre lekerüljön az USA valutamanipulátor országok figyelőlistájáról. Ennek a kilátásnak az elkerülése rengeteget segítene Dél-Korea pozícióján a Forex piacokon. A bérek emelkedése csökkenti a szegények és gazdagok közötti szakadékot, viszont az exportorientált gazdasági szerkezet a nagy cégeket az ország elhagyására és külföldi beruházásokra ösztönözheti.

Összefoglalva:

A jó hír az, hogy a világgazdaság és a dél-koreai gazdaság is a javulás jeleit mutatja. A félvezetők és a petrokémiai termékek növekvő kivitele is a növekedés irányába mutat. A teljes export várhatóan nagyobb lesz, mint 2016-ban. Dél-Koreának azonban feltétlen orvosolnia kell a mélyen gyökeredző, az ország gazdasági stabilitására is zavaró hatással lévő strukturális problémákat. A stagnáló termelékenységet a családi tulajdonban lévő konglomerátumok korlátozásával és az oktatási rendszer fejlesztésével kell ösztönözniük. A munkahelyteremtés a közszférában csökkenti a fiatalok munkanélküliségi rátáját és javítja a szociális biztonságot. A kormánynak fel kell mérnie a leghatékonyabb intézkedéseket és létre kell hoznia egy átfogó tervet az emberi erőforrások fejlesztése, valamint egy stratégiát a születésszám növelése érdekében. Dél-Korea gazdasága egy hosszú, nehézségekkel teli időszak után fokozatosan tér magához.

You may also like