Kako se obogatite na forex opcijama

Kako se obogatite na forex opcijama

Povezivanje opcija i akcija je postalo nešto poput stereotipa – u toj mjeri da ljudi zaborave da forex opcije uopće postioji, a kamoli da vam i oni mogu donijeti i veću zaradu od običnih opcija. Kombinacija forex utjecaja i kontrole rizika koju […]

Continue Reading

Opterećeni pomični prosjek

Opterećeni pomični prosjek

Dugo vremena, prosti pomični prosjek je bio norma po pitanju tehničke analize na svakom polju, uključujući i financijska tržišta; međutim, nekoliko nedostataka su pokrenula istraživanje i razvoj druge tehnike, opterećenog pomičnog prosjeka. Ovo se posebno odnosi na eksponencijalni pomični prosjek, […]

Continue Reading

Problemi neprofesionalnih trgovaca na foreks tržištima

Problemi neprofesionalnih trgovaca na foreks tržištima

Dok je foreks trgovanje sve osim sheme za lako bogaćenje, prilika da zaradite veliku sumu novca za relativno kratak vrijemenski period je ono što je najprivlačnije većini investitora. Ovo i ludilo za novim financijskim tržištima koje je omogućio internet su […]

Continue Reading